De basis van gezonde hersenen als je ouder wordt.

Denk je dat je je alleen zorgen hoeft te maken over de

gezondheid van je hersenen als je ouder bent? Niets is minder waar! Er is een aanzienlijk bewijs dat het gezond houden van je hersenen tijdens je volwassen jaren de gezondheid van je hersenen bij het ouder worden positief beïnvloedt; nieuw onderzoek laat zelfs zien dat goede hersen gezondheid veel eerder in het leven begint met één eenvoudige oorzaak: lichaamsbeweging!

In een groep van meer dan 200 volwassenen (26-69 jaar) die vragenlijsten invulden over hun fysieke activiteitsniveaus tijdens de verschillende fases van hun leven en daarna deelnamen aan verschillende testen om hersengezondheid te evalueren, zagen de onderzoekers dat de indicatoren van goede hersengezondheid sterker was bij volwassenen die aangaven dat ze als kind (tot de leeftijd van 12 jaar) aan lichaamsbeweging deden. Lichaamsbeweging werd in dit onderzoek gedefinieerd als voortdurende deelname aan een gestructureerd programma van sport gedurende voor een periode van meer dan 1 jaar.”

Interessant is dat deze associatie niet werd opgemerkt bij mensen die meldden dat ze na de leeftijd van 12 trainden, wat suggereert dat een vroegtijdig begin van lichaamsbeweging – met name vóórdat de tienerjaren aanbreken – een cruciale rol speelt voor levenslange hersengezondheid.

Zoals de auteurs van het onderzoek, schrijvend over hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift NeuroImage, concluderen: “Deze bevindingen laten zien dat lichamelijke beweging in het vroege leven zou kunnen bijdragen aan een goede cognitieve functie en gezondheid van de hersenen levenslang.”