Een dagelijkse lage dosis aspirine wordt in toenemende mate aanbevolen als een manier om het risico op een hartaanval en beroerte te verminderen, zelfs bij gezonde mensen, maar het heeft een behoorlijk risico wanneer je dit langdurig gebruikt, namelijk: gastro-intestinale bloedingen.

Deelnemers aan het Aspirin in Reducing Events in the Elderly (ASPREE) -onderzoek die dagelijks aspirine slikten, hadden een significant hoger risico op gastro-intestinale bloedingen (ofwel maag-/darm- bloedingen) , zonder verbeteringen in overleving zonder handicap in vergelijking met niet-gebruikers. Met andere woorden, door aspirine te nemen, hadden ze niet minder kans op een hartaanval of beroerte, maar wel meer kans op gastro-intestinale bloedingen.

Bij de studie, gepubliceerd in het onderzoeksjournaal Gut, waren bijna 20.000 oudere volwassenen (70 jaar en ouder) betrokken die ter vergelijking dagelijks 100 mg aspirine of een placebo slikten. Aspirinegebruik verhoogde het aantal ernstige gastro-intestinale bloedingen (met name bloeding in het bovenste deel van het maagdarmkanaal) met 60 procent in vergelijking met niet-gebruikers, met vele dodelijke slachtoffers als gevolg. In feite was gastro-intestinale bloeding – en het gebrek aan preventief voordeel van het nemen van aspirine – zo significant dat onderzoekers de proef vroegtijdig stopten.

Voordat u dagelijks of met tussenpozen aspirine gebruikt voor pijnverlichting, hartgezondheid of een andere reden, moet u met uw arts overleggen over niet-medicinale manieren om uw gezondheid en welzijn te maximaliseren. Juiste voeding, geregelde fysieke inspanning, stressmanagement en andere variabelen hebben allemaal wetenschappelijke ondersteuning als het gaat om het gezond houden van uw hart – zonder het risico op gastro-intestinale bloedingen.