Minister koos bewust voor catastrofaal beleid! – Jeroen Pols & Maria Louise

Voor de eerdere 16 afleveringen van het Juridisch Weekjournaal wordt verwezen naar de website van Café Weltschmerz of Videowaarheid.

Vandaag (in deel 17) wordt ingegaan op een aantal vrijgekomen documenten naar aanleiding van een WOB-verzoek. Dit betreft beleidsstukken rondom de besluitvorming over de Covid-19 maatregelen vanaf maart 2020 tot medio 2021. Er wordt met name ingegaan op het Eerste en Tweede Deelbesluit Wob-verzoek inzake informatie over de door Nederland gevoerde covid-19 aanpak. De minister van Financiën heeft beslist op een Wob-verzoek inzake informatie over de door Nederland gevoerde covid-19 aanpak. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) (te vinden op: https://wobcovid19.rijksoverheid.nl/publicaties/c3877bdc88a572bcb5b62db2c5deadf0/). Hieruit blijkt dat er meerdere zeer kritische beleidsadviezen aan de Minister van Financiën zijn gestuurd, maar dat hier niets mee gedaan is en dat de minister bewust heeft gekozen voor catastrofaal beleid voor de Nederlandse burger.

Klik op onderstaande afbeelding om de video te bekijken via Cafe Weltschmerz: