Beste cliënt,

Het is jouw waarschijnlijk al opgevallen dat komend jaar weer gesneden wordt in de vergoeding chiropractische zorg, terwijl meestal de premies wel hoger worden. Dit heeft deels te maken met het feit dat de verzekeraars wel winst mogen maken op de aanvullende verzekeringen, terwijl ze geen winst mogen maken op de basisverzekering.
6,5% van de Nederlanders kiest nieuwe zorgverzekering in 2020 • ZorgKiezer Blog

Om deze winst te maximaliseren wordt onder het mom van: ‘minder mensen laten zich aanvullend verzekering ‘, vaak de premie opgedreven, terwijl de vergoeding lager wordt. Vandaar dat wij als chiropractoren komen met een initiatief om de verzekeraars over te halen chiropractische zorg beter te vergoeden.

Als zorgverlener kunnen wij met allerlei onderzoeken aankomen die laten zien dat chiropractie goed helpt, maar het probleem is dat wij geen pressiemiddel hebben, maar dat hebben jullie als cliënt wel. Namelijk: Overstappen naar een andere verzekeraar.

Vandaar dat we bij deze een brief hebben opgesteld waarin het nut van chiropractische zorg onderstreept wordt, maar waarin je ook vertelt dat je mogelijk overstapt naar een andere verzekeraar, wanneer zij de vergoeding voor chiropractische zorg niet verbeteren. Dit is in het belang van zowel u als de verzekeraar, aangezien dit volgens het aangehaalde onderzoek scheelt in het gebruik van medicatie, de duur èn frequentie van ziekenhuisbezoeken en bezoeken aan de huisartsenpost.

Download hier de brief naar uw verzekeraar en vul de naam van uw verzekeraar (bovenin de brief) en uw naam en verzekeringsgegevens (evt van de gehele familie) in en kopieer de inhoud hiervan in uw email, stuur deze naar de klantenservice van uw zorgverzekeraar onder het onderwerp: Vergoedingen chiropractie 2021.

We zijn van plan deze actie medio september te herhalen, voordat de zorgpremies voor het nieuwe jaar gepubliceerd worden, zodat men niet vergeet de vergoeding chiropractische zorg te verbeteren.

Met vriendelijke groet,

Team Chiropractie4Life