Voordat je met deze oefeningen begint is het belangrijk om de volgende punten in acht te nemen:

  1. Doe alleen de oefeningen die de chiropractor je heeft aangegeven te doen.
  2. Ga niet verder dan de pijngrens; bouw de oefeningen rustig op in duur en intensiteit en rust tussendoor 10 tot 20 sec.
  3. De oefeningen dienen uitgevoerd te worden in de: M = In de morgen vlak na opstaan/douchen; O =  3-4 maal per dag overdag; A = In de avond vlak voor slapen gaan.
  4. Na de oefeningen is het normaal dat je kortdurend klachten kan ervaren, neem, wanneer deze niet verdwijnen of te hevig zijn, contact op met de chiropractor om te overleggen of voortzetten van de oefeningen verstandig is.

M

O

A