“Pfizer-rapport veroorzaakt ophef in gemeenteraad” – Max von Kreyfelt en Ton Koenderink

Tijdens de gemeenteraad in Haaksbergen op de laatste dag van november presenteerde de heer Koenderink een rapport van Pfizer als onderwerp voor zijn spreekrecht. Volgens het rapport zou er grote oversterfte, aanzienlijk meer kankergevallen en opvallende oversterfte bij geboortes optreden. In de wereld en in  Nederland, maar in Haaksbergen in het bijzonder.

De heer Koenderink gaf aan dat de burgemeester de vaccinaties tegen het coronavirus niet langer zou mogen faciliteren. De gemeenteraad nam kennis van zijn betoog, maar een fractie merkte op dat hij dit beter in Den Haag zou kunnen melden. Na instemmend applaus verliet de aanhang van de heer Koenderink de publieke tribune.

Pfizer-rapport
https://cafeweltschmerz.nl/wp-content/uploads/2022/12/b86890.pdf

Ton Koenderink – LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/ton-koenderink-726900135/

Klik hier of op het plaatje hieronder om de video te bekijken: