Video: Dr Scott Young Blood

In deze video bespreekt de arts Scott Young Blood, tijdens een bijeenkomst van de board van supervisors de bevindingen van het wetenschappelijk onderzoek waarop de voorlopige toestemming voor het gebruik van het Pfizer vaccin berust. Het gaat hier om een RCT met 44.000 mensen die over de periode van een half jaar mee deden aan het wetenschappelijke onderzoek.

Uit het onderzoek kon hij de volgende conclusies trekken:

 1. Er was een duidelijke afname zien in het aantal hevige COVID zieken in de groep die het vaccin kreeg t.o.v. de placebo groep (1 t.o.v. 30).
 2. De kans op milde bijwerkingen was vier keer zo groot in de vaccinatie groep, en de kans op zware bijwerkingen (opname in het ziekenhuis, hartaanvallen, beroertes, myocarditis, pericarditis, Guillan Barré, etc…) was twee keer zo groot, wat gezamenlijk de voordelen van de vaccinatie opheft. Hierbij is het belangrijk te onthouden dat tijdens het wetenschappelijk onderzoek door Pfizer, de onderzoekers werden gehinderd in het rapporteren van de bijwerkingen en zelfs ontslagen werden wanneer ze deze bijwerkingen wilden rapporteerden. Dit is gepubliceerd in het British Medical Journal en te lezen via deze link: https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635 
 3. Er gingen na de 6 maand ongeveer evenveel mensen dood in de vaccin groep dan in de controle groep (15 tov 14), terwijl nadat de mensen die de placebo hadden gekregen en zich lieten vaccineren hier nog 5 van stierven terwijl er geen sterfte wast geval was bij de mensen die zich niet lieten vaccineren. Wat je dus niet kan concluderen is dat dit vaccin levens redt.
 4. In Taiwan blijkt het aantal sterfgevallen aan COVID vaccins groter dan het aantal sterfgevallen aan COVID zelf ( 850 t.o.v. 845 sterfgevallen)
 5. Dan moet je de vraag stellen, waarom heeft dit vaccin niet tot minder sterfte geleid tijdens dit onderzoek terwijl dit tijdens de piek van de alfa-variant werd uitgevoerd? Dat heeft waarschijnlijk te maken met dat dit vaccin zoveel bijwerkingen vertoont dat dit de voordelen van het vaccin opheft.
 6. Wat is dan het probleem, dit blijkt het Spike eiwit zelf te zijn, die zich bindt aan de ACe-2 receptoren in het lichaam welke onder andere een effect hebben op bloeddruk, bloedstolselvorming en immuun functie.
 7. Uit de VAERS database, (de Amerikaanse evenknie van het LAREB), komt naar voren dat er, ondanks ernstige onderrapportage, er tot aan 2020 gemiddeld 158 mensen per jaar in de VS stierven ten gevolge van vaccinatie en dat er 16320 bijwerkingen werden gerapporteerd. Na de introductie van het vaccin in 2021, stierven er 15.937 mensen, werden er 752.801 bijwerkingen gerapporteerd, waarvan 71.000 ziekenhuis opnames, 85.000 eerste hulp opnames, 7.582 hartaanvallen, en 6.812 gevallen van myocarditis of pericarditis.
 8. Het CDC (Amerikaanse RIVM) definieert een COVID sterfgeval als ieder sterfgeval binnen 4 weken na een positieve corona test, hierbij worden ook verkeersdoden, hartaanvallen etc.. meegerekend wanneer deze binnen deze periode van 4 week positief getest zijn. Het is erg vreemd dat eenzelfde maatstaf niet gebruikt wordt na corona vaccinatie.
 9. Op 23 augustus 2021 werd in de VS het CORMIATI vaccin goedgekeurd, terwijl het Pfizer vaccin een tijdelijke goedkeuring voor noodgebruik ontving. In principe zijn het beiden dezelfde vaccins, maar wettelijk zijn ze apart. Dit betekent dat tot nu toe het officiële goedgekeurde vaccin dus niet beschikbaar is voor gebruik in de VS.
 10. In juli 2021 werd door het CDC bekend gemaakt dat mensen die het corona vaccin hadden gehad, na besmetting vergelijkbare hoeveelheden virusdeeltjes hadden ten opzichte van mensen die niet gevaccineerd waren, wat betekent dat ze NET ZO BESMETTELIJK ZIJN!! Dit betekent dus ook dat verplichte vaccinatie tegen corona, met de huidige vaccins, geen enkele wetenschappelijke onderbouwing heeft.
 11. Nu met de Delta variant, laat onderzoek zien dat vaccinatie niet bijdraagt aan verminderde verspreiding van het virus, infectie met het virus niet tegenhoudt, en het aantal ziekenhuisopnames juist 2 keer zo groot is in de groep gevaccineerden en dat het sterfte niet tegenhoudt. Daarnaast blijkt dat immuniteit ten gevolge van het virus na 6 tot 8 maanden drastisch afneemt. Daarnaast blijkt dat mensen die COVID hebben gehad en daarna gevaccineerd worden 2-6 keer zoveel kans hebben op bijwerkingen van het vaccin!
 12. Wellicht is dus vaccinatie voor kwetsbaren een goede optie, maar dit zou een persoonlijke afweging moeten zijn waarbij zowel de risico’s als de voordelen ten gevolge van vaccinatie per patiënt genomen zou moeten worden door de patiënt in samenspraak met zijn of haar huisarts.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de gemiddelde leeftijd van de mensen die in Nederland overleden aan Corona boven de gemiddelde levensverwachting ligt en dat zij gemiddeld 2 of meer aandoeningen hadden die op zichzelf al een reden voor vroegere sterfte kunnen zijn.

Uiteraard onderkennen wij dat ieder verlies van leven, op welke manier dan ook, voor de partners, familieleden en vrienden uiterst verdrietig is en dat ieder leven, jong of oud, waardevol is.

Wil je weten wat je zelf kan doen om je immuun functie te helpen verbeteren (naast chiropractische zorg natuurlijk)?? Klik dan op deze link om door te gaan naar ons artikel over zelfzorg covid 19.