Waarom je regelmatig naar jouw chiropractor zou moeten gaan

Als je rugklachten hebt, kan chiropractische zorg helpen de pijn te verlichten en de onderliggende oorzaak te corrigeren. Maar jouw zorg hoort niet te stoppen wanneer de pijn stopt (omdat deze dan vaak vroeger of later weer of terugkomt).

Een nieuw onderzoek lat zien dat welzijnszorg ofwel ‘chiropractisch onderhoud’ (door de onderzoekers gedefinieerd als “zorg met regelmatige tussenpozen ongeacht de symptomen”) effectiever is dan symptomatische zorg (chiropractische zorg alleen ondergaan wanneer men pijn ervaart).

Phases of Care - Advantage Health & Wellness

In dit onderzoek rapporteerden cliënten met terugkerende / aanhoudende lage-rugpijn die onderhoudszorg kregen (gepland om de 1-3 maanden) na hun initiële behandeling gemiddeld 19,3 dagen minder ‘vervelende’ lage-rugpijn gedurende een periode van 12 maanden in vergelijking met cliënten die alleen symptomatische chiropractische zorg kregen. In totaal brachten onderhoudszorgpatiënten gedurende de periode van 12 maanden gemiddeld zeven bezoeken af ​​aan hun chiropractor, tegenover gemiddeld vijf bezoeken voor symptomatische patiënten.

Dus als je lijdt aan lage rug klachten en jouw chiropractor stelt voor dat je regelmatig langskomt voor een correctie, is het slim zijn of haar advies op te volgen. Het is een door onderzoek ondersteund advies welke de tijd die je in pijn doorbrengt drastisch zou kunnen verminderen.