Waarom periodieke chiropractische zorg belangrijk is om behaalde resultaten te behouden.

Wanneer je pijnklachten ervaart, kan chiropractische zorg helpen de pijn te verlichten door de onderliggende oorzaak op te sporen en te corrigeren. Maar de zorg hoort niet te stoppen zodra de klachten verdwijnen. Recent onderzoek laat zien dat ‘Chiropractisch onderhoud’ (door de onderzoekers gedefinieerd als “chiropractische zorg met regelmatige tussenpozen, ongeacht de symptomen”) effectiever is dan symptomatische behandeling (alleen chiropractische behandeling ontvangen wanneer men pijn ervaart).

In dit onderzoek rapporteerden patiënten met terugkerende en aanhoudende lage rugpijn die ‘Chiropractisch onderhoud’ kregen (gepland in specifieke intervallen na afronding van hun zorgplan) gemiddeld zo’n 20 dagen minder “hinderlijke” lage rugklachten gedurende een periode van 12 maanden in vergelijking met patiënten die alleen symptomatische chiropractische zorg kregen.

Dus als je last hebt van lage rugklachten en jouw chiropractor je voorstelt om de behaalde resultaten te behouden is het verstandig zijn advies op te volgen. Het is namelijk een op wetenschappelijk onderzoek gestaafd advies die de hoeveelheid tijd die je in pijn doorbrengt drastisch kan helpen verminderen.