Waarom velen met argwaan kijken naar de prik.

Allereerst wil ik dit artikel beginnen met de volgende opmerkingen: Het doel van dit artikel is niet om jou te vertellen welke keuze te maken, daarnaast heb ik geen opleiding genoten tot viroloog om hier in de diepte over mee te praten, alhoewel immunologie wel een onderdeel was tot mijn opleiding tot chiropractor. Daarnaast is het wel zo dat je nooit een echte keuze kan maken als je alleen maar de pre’s hoort en geen tegenargumenten. Ook is het zo dat wanneer ik tegenargumenten hoor van experts die grote kennis hebben over dit onderwerp, en dit niet algemeen bekend is, ik moreel wel verplicht ben deze kennis te delen zodat u goed ingelicht de juiste keuze kan maken.

Maar voordat we echt de diepte ingaan wil ik eerst beginnen met het delen van een leuke en informatieve video waarin de werking van het immuunsysteem wordt weergegeven. Deze heb ik vroeger als basisschoolleerling al eens gezien en heeft toen veel indruk op mij gemaakt:

Hugo de Jonge vertelde medio april 2020, dus nog aan het begin van de corona pandemie, al dat de enige uitweg uit deze pandemie een vaccin is. Sindsdien zijn er wereldwijd kosten nog moeite gespaard om zo snel mogelijk met een veilig vaccin op de markt te komen. Farmaceuten buitelden in het najaar over elkaar heen met overtreffende succesverhalen over de werking van hun vaccin. Toch hoor je door vele artsen en wetenschappers uit het veld vanwege verschillende redenen waarschuwen voor mogelijke bijwerkingen van de corona vaccins. Daarnaast blijken farmaceuten notoir onbetrouwbaar bij het vermelden van bijwerkingen omdat bij hen winst prevaleert boven de gezondheid van hun klanten.

Kortgeleden berispte Hugo de Jonge nog een kamerlid die legitiem vragen had over mogelijke bijwerkingen van de vaccins, terwijl momenteel, vanwege de bijwerkingen, AstraZenica voorlopig niet meer gebruikt gaat worden voor mensen onder de 60 jaar en er nu ook bijwerkingen lijken te zijn ten gevolge van het gebruik van het Janssen vaccin zijn gemeld.

Uiteraard komen de bijwerkingen naar aanleiding van de bloedstolsels relatief weinig voor bij de mensen die tot nu toe gevaccineerd zijn. Toch is het zo dat experts niet zozeer waarschuwen voor deze bloedstolsels, maar meer voor de zogenaamde ‘Antibody Dependent Enhancement’, hoe dit werkt wordt uitgelegd in onderstaande (Engelstalige) video.

Daarnaast vertelt Geert vanden Bosse in onderstaande video welke gevolgen vaccinatie tijdens de corona uitbraak:

Uiteraard lijken er positieve resultaten behaald te worden als je kijkt naar de cijfers uit Israël, maar als je kijkt naar de resultaten van de dierenstudies lijken problemen zich vooral voor te doen na de daaropvolgende blootstelling aan een broertje of zusje van het virus. Daarnaast geeft Geert van den Bussche aan dat er wel degelijke potentiële problemen zijn met de vaccinaties zijn vanwege het feit dat er door het vaccin specifieke antilichamen gecreëerd worden, welke aspecifieke antilichamen lijken te blokkeren in hun werking. Hoe dit precies werkt wordt in onderstaande video uitgelegd:

video Geert van den Bussche en Del Bigtree

Ook horen we over de plannen om een vaccinatiepaspoort in te voeren. Uiteraard zijn we gewend dat wanneer we naar landen gaan met malaria of de gele koorts, we hiervoor ingeënt kunnen of moeten worden. Maar het gaat hier niet om een virus met een vergelijkbare mortaliteit als malaria of de gele koorts, de IFR is in Nederland vooralsnog 0,26 procent voor de gehele bevolking (wordt lager als je jonger en gezonder bent en wordt hoger wanneer je ouder en ongezonder bent), wat te vergelijken is met een zeer stevige griep. Wat wel belangrijk te onthouden is dat, wanneer we dit toestaan, we er wel rekening mee moeten houden dat we in een jaarlijkse cyclus van vaccinaties terecht komen om het paspoort te kunnen behouden, aangezien nu al 3/4 van de virologen verwacht dat het vaccin zijn werking volgend jaar al verloren zal hebben.

Nogmaals, het is niet mijn doel om je angst in te boezemen, of je ergens toe over te halen, het is alleen mijn doel om je in te lichten zodat je een weloverwogen keuze kan maken. Alleen wanneer je beide kanten van de medaille kent kan je een juiste keuze maken. ik hoop dat ik je deze hiermee heb kunnen aanreiken.